НОВИЦА АНТИЋ

Новица Антић, рођен 1961.године у Београду. Дипломирао права на Правном факултету у
Београду 1984. године, правосудни испит положио 1987. године. Поред права, студирао и
филологију-руски језик и књижевност.
Од 1991-2000. године обављао је послове секретара, уметничког секретара и извршног директора
Београдског интернационалног театарског фестивала –БИТЕФ.
Од 2001. године обављао је функције секретара Министарства културе ( у два мандата),
помоћника градског секретара за културу Београда, директора Управе за заједничке послове
републичких органа (УЗЗПРО) и државног секретара у Министарству културе и информисања.
Од 2001-2009 године био је стални члан Владине Комисије за сарадњу са УНЕСКО-м, водио је
Радну групу за израду првог Нацрта закона о култури, био је члан УО „ЈП Сава Центар“,
председник Надзорног одбора Градског завода за заштиту споменика културе Града Београда,
члан УО „Мадленијанума“ и Задужбине Илије Коларца, члан УО Битеф Театра, члан Жирија
„Стеријиног позорја“, председник УО Културног центра Београда.. Заједно са Јованом Ћириловим
је оснивач Центра за ново позориште и игру. Председник је Одбора за подизање споменика Мири
Траиловић и Јовану Ћирилову и члан Одбора за подизање споменика Зорану Ђинђићу.
Од 2019. године је председник Управног одбора Фондације др. Зоран Ђинђић.
Члан је Удружења књижевних преводилаца Србије , има седам објављених књига превода и
добитник је најзначајнијих националних награда за преводилаштво „Милош Ђурић“ и „Јован
Максимовић“. Једини је инострани члан московског Жирија за Националну драмску награду
Удружења драмских уметника Руске Федерације. Његови преводи драма изводили су се и изводе
се у скоро свим професионалним позориштима Србије.

 

© 2009-2015 Позориште Атеље 212
Установа културе, Светогорска 21, 11000 Београд, Србија
+381 11 3246 146, info@atelje212.rs
Продукција и подршка
ComIT