Plakat

Концепт: ДИМИТРИЈЕ КОКАНОВ, МАРКО ГРАБЕЖ, МАЈА КАЛАФАТИЋ
Текст и драматургија: ДИМИТРИЈЕ КОКАНОВ
Музика и извођење: МАРКО ГРАБЕЖ
Кореографија: МАЈА КАЛАФАТИЋ
Лектура: Дијана Маројевић
Фотографија: Јелена Јанковић

Текст за изведбу је настао процесима адаптације и апропријације различитих текстова, њиховим цитирањем, парафразирањем, дописивањем и смештањем у нови контекст:

Хамлет, Вилијам Шекспир, преводи: Велимир Живојиновић; Сима Пандуровић и Живојин Симић
Хамлетмашина, Хајнер Милер, превод: Мира Ерцег и Бранка Јовановић; Владо Обад

The Actor’s Emotions reconsidered: A psychological task-based perspective, Elly KonijnThe Expression of the Emotions in Man and Animals, Charles Darwin Рођен из гроба: Хамлет,Трагедија иницијације или непостојани принц, Иван Меденица
О надчовеку, Лори Андерсон, превод: Драгослав Андрић

Основни концепт изведбе црпи се у троделној структури текста, који за циљ има да понуди полигон за истраживање сценског израза на релацији: традиционално схватање глуме, употребом методе емоционалног памћења, затим извођачке праксе која би мобилисала друге вештине извођача у односу на глумачко образовање, и на крају стварање плесног језика који се развија у служби надомешћивања драмског и/или текстуалног израза на сцени.
Ауторски пројекат ТO FEEL OR NOT TO FEEL део је истраживања метода емоционалног памћења унутар савремених извођачких пракси, које је глумац Марко Грабеж реализовао као своје МА (мастер рад) истраживање на Факултету драмских уметности у Београду.

© 2009-2015 Позориште Атеље 212
Установа културе, Светогорска 21, 11000 Београд, Србија
+381 11 3246 146, info@atelje212.rs
Продукција и подршка
New City Company