Контакти

НОВИЦА АНТИЋ

Директор позоришта

БИЉАНА ВУЛОВИЋ

Пoмoћник дирeктoрa позоришта

Сектор правних и финансијско рачуноводствених послова

+381 11 3246 146 / лок.109

мр ГОРАН МИРКОВИЋ

Пoмoћник дирeктoрa позоришта

Сектор тeхникe и информационих технологија

+381 11 3037 675; 3246 146 / лок. 114

ВОЈИН БУТКОВИЋ

Организатор опреме /извођења представа/

+381 11 3231 389; 3246 146 / лок. 122

ЈЕЛЕНА ДУКИЋ

Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања

+381 11 3246 146 / лок. 113

МАША МИХАИЛОВИЋ

Пoмoћник дирeктoрa позоришта
Сeктoр умeтничкoг aнсaмблa

+381 11 3246 146 / лок.107

ЈЕЛЕНА ФАТИЋ

Пoмoћник дирeктoрa позоришта
Сектор продукције и маркетинга

ЈЕЛЕНА МИЈОВИЋ

Драматуршкиња

ДИМИТРИЈЕ КОКАНОВ

Драматург

+381 11 3246 146 / лок.107

МАРКО ЈЕВТИЋ

Руководилац финансијско рачуноводствених послова

+381 11 3246 146 / лок.112

ЈОВАНА БУЛАТОВИЋ

Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг

БИЉАНА ШЕГО

Службеник за односе са јавношћу и маркетинг

+381 11 3246 146 / лок. 226

МАРИЈА ЈЕВТИЋ

Графички уредник

ДЕЈАНА ДАНИЛОВИЋ

Референт за правне, кадровске и административне послове (Секретарица директора)

+381 11 3239 855; 3246 146 / лок. 111

ПЕТАР ВЕЉКОВИЋ

Магационер / економ

Позориште Атеље 212

Централа (управа, организација, администрација, рачуноводство, техника)

Светогорска 21, 11003 Београд