Контакти

НОВИЦА АНТИЋ

Директор

БИЉАНА ВУЛОВИЋ

Секретар позоришта

+381 11 3246 146 / лок.109

мр ГОРАН МИРКОВИЋ

Менаџер технике и информационих технологија

+381 11 3037 675; 3246 146 / лок. 114

ВОЈИН БУТКОВИЋ

Технички менаџер

+381 11 3231 389; 3246 146 / лок. 122

ЈЕЛЕНА ДУКИЋ

Шеф техничког одржавања зграде

+381 11 3246 146 / лок. 113

МАША МИХАИЛОВИЋ

Уметнички секретар

+381 11 3246 146 / лок.107

ЈЕЛЕНА ФАТИЋ

Организатор пројекта

ЈЕЛЕНА МИЈОВИЋ

Драматург

ДИМИТРИЈЕ КОКАНОВ

Драматург

+381 11 3246 146 / лок.107

ИКОНИЈА СТАРЧЕВИЋ

Шеф рачуноводства

+381 11 3246 146 / лок.112

ЈОВАНА БУЛАТОВИЋ

Mаркетинг менаџер

БИЉАНА ШЕГО

ПР, референт маркетинга

+381 11 3246 146 / лок. 226

МАРИЈА ЈЕВТИЋ

Дизајнер

ДЕЈАНА ДАНИЛОВИЋ

Секретарица директора

+381 11 3239 855; 3246 146 / лок. 111

ПЕТАР ВЕЉКОВИЋ

Служба набавке

Позориште Атеље 212

Централа (управа, организација, администрација, рачуноводство, техника)

Светогорска 21, 11000 Београд