БОГ ПАКЛА

Сем Шепард (Sam Shepard)

Режија: Светлана Димчовић

Сценограф: Александар Денић
Костимограф: Снежана Пешић Рајић
Лектор: Љиљана Мркић Поповић
Избор музике: Драган Стевановић – Багзи

Играју:

Драгана Ђукић (Ема)
Бранислав Трифуновић (Френк)
Владислав Михаиловић (Велч)
Бојан Лазаров (Хејнс)

Премијера: 22.6.2008. Театар у подруму

Број извођења: 10

Последње извођење: 26.2.2009.

БОГ ПАКЛА

Сем Шепард (Sam Shepard)

Премијера: 22.6.2008. Театар у подруму

Број извођења: 10

Последње извођење: 26.2.2009.

Режија: Светлана Димчовић

Сценограф: Александар Денић
Костимограф: Снежана Пешић Рајић
Лектор: Љиљана Мркић Поповић
Избор музике: Драган Стевановић – Багзи

Играју:

Драгана Ђукић (Ема)
Бранислав Трифуновић (Френк)
Владислав Михаиловић (Велч)
Бојан Лазаров (Хејнс)