КАРТОТЕКА

Тадеуш Ружевич (Tadeus Rozewicz)

Режија: Љубомир Драшкић

Сценограф: Владислав Лалицки
Избор костима: Славица Лалицки

Играју:

Слободан Перовић (Јунак)
Олга Познатов (Мајка)
Стеван Петровић
Данило Стојковић (Отац)
Слободан Алигрудић
Александар Груден
Сава Јовановић
Владимир Поповић
Бора Тодоровић
Момчило Животић (Хор стараца)
Ружица Сокић (Секретарица)
Јасна Новак
Љубица Ковић (Олга)
Милутин Бутковић
Слободан Перовић (Ујак)
Никола Милић (Господин с раздељком)
Ташко Начић (Дебељко)
Славица Кнежевић
Невенка Сасик
Вера Миловановић (Келнерица)
Љубица Ковић
Јасна Новак (Госпођа)
Ружа Вељовић (Живахна жена)
Славица Марас
Азра Ћемаловић (Дебела жена)
Татјана Бељакова
Љиљана Шљапић (Девојка)
Дејан Чавић (Наставник)
Ирма Флис
Вера Чукић (води интервју)
Јован Прескар (*)
Шансону Жоржа Брасанса “Дезертер” пева Љубиша Бачић (тонски снимак)

Премијера: 7.4.1962. Зграда Борбе

Број извођења: 20

Последње извођење: 7.3.1964.

КАРТОТЕКА

Тадеуш Ружевич (Tadeus Rozewicz)

Премијера: 7.4.1962. Зграда Борбе

Број извођења: 20

Последње извођење: 7.3.1964.

Режија: Љубомир Драшкић

Сценограф: Владислав Лалицки
Избор костима: Славица Лалицки

Играју:

Слободан Перовић (Јунак)
Олга Познатов (Мајка)
Стеван Петровић
Данило Стојковић (Отац)
Слободан Алигрудић
Александар Груден
Сава Јовановић
Владимир Поповић
Бора Тодоровић
Момчило Животић (Хор стараца)
Ружица Сокић (Секретарица)
Јасна Новак
Љубица Ковић (Олга)
Милутин Бутковић
Слободан Перовић (Ујак)
Никола Милић (Господин с раздељком)
Ташко Начић (Дебељко)
Славица Кнежевић
Невенка Сасик
Вера Миловановић (Келнерица)
Љубица Ковић
Јасна Новак (Госпођа)
Ружа Вељовић (Живахна жена)
Славица Марас
Азра Ћемаловић (Дебела жена)
Татјана Бељакова
Љиљана Шљапић (Девојка)
Дејан Чавић (Наставник)
Ирма Флис
Вера Чукић (води интервју)
Јован Прескар (*)
Шансону Жоржа Брасанса “Дезертер” пева Љубиша Бачић (тонски снимак)