НЕ ПУЦАЈ, БРЕ

Ранко Митровић

Режија: Никола Јевтић

Сценограф: Бранко Комадина
Костимограф: Олгица Милуновић
Избор музике: Ђуро Санадер

Играју:

РАТОВАЊЕ МИЛИСАВА ДИМИРОВИЋА – Ташко Начић (Милисав Димировић)
КАРАВИЉСКИ МЕМОАРИ – Ташко Начић (Ратко Мијаиловић)

Премијера: 18.11.1976. Театар у подруму

Број извођења: 300

Последње извођење: 24.4.1989.

НЕ ПУЦАЈ, БРЕ

Ранко Митровић

Премијера: 18.11.1976. Театар у подруму

Број извођења: 300

Последње извођење: 24.4.1989.

Режија: Никола Јевтић

Сценограф: Бранко Комадина
Костимограф: Олгица Милуновић
Избор музике: Ђуро Санадер

Играју:

РАТОВАЊЕ МИЛИСАВА ДИМИРОВИЋА – Ташко Начић (Милисав Димировић)
КАРАВИЉСКИ МЕМОАРИ – Ташко Начић (Ратко Мијаиловић)