ПРВА ЉУБАВ

Семјуел Бекет (Samuel Beckett)

Режија: Марица Вулетић Наумовић

Лектор: Јелена Ступљанин
Избор музике: Слободан Наумовић
Драматизација, избор костима и сценографија: Марица Вулетић Наумовић

Играју:

Бранислав Зеремски (Он)
Јелена Ступљанин (Она)

Премијера: 9.11.2002. Театар у подруму

Број извођења: 25

Последње извођење: 28.12.2004.

ПРВА ЉУБАВ

Семјуел Бекет (Samuel Beckett)

Премијера: 9.11.2002. Театар у подруму

Број извођења: 25

Последње извођење: 28.12.2004.

Режија: Марица Вулетић Наумовић

Лектор: Јелена Ступљанин
Избор музике: Слободан Наумовић
Драматизација, избор костима и сценографија: Марица Вулетић Наумовић

Играју:

Бранислав Зеремски (Он)
Јелена Ступљанин (Она)