Позориште Атеље212

Светогорска 21
11000 Београд
Србија

Жиро рачуни:
840-509664-50 – буџет
840-509668-38 – сопствени
840-527764-70 – донаторски
840-47764-08 – боловање

ПИБ: 100049752

МАТИЧНИ БРОЈ: 07023880

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 9001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потврда о извршеном евидентирању за ПДВ

 


 

© 2009-2015 Позориште Атеље 212
Установа културе, Светогорска 21, 11000 Београд, Србија
+381 11 3246 146, info@atelje212.rs
Продукција и подршка
ComIT