Контакт

ПРОДАЈА КАРАТА

Светогорска 21, 11103 Београд

+381 11 324 73 42; +381 11 322 66 26;
+381 65 3247 342

atelje212bilet@atelje212.rs

Радно време благајне

Двократно – У данима када има представа на репертоару:
Од 10 – 14 часова и од 18 часова – до почетка представе;
Једнократно – У данима када нема представа на репертоару:
Од 10 – 14 часова

Недељом само уколико је заказана представа од 18 до почетка представе, у супротном недељом благајна неће радити.

НОВИЦА АНТИЋ

Директор позоришта

БИЉАНА ВУЛОВИЋ

Пoмoћник дирeктoрa позоришта

Сектор правних и финансијско рачуноводствених послова

+381 11 3246 146 / лок.109

мр ГОРАН МИРКОВИЋ

Пoмoћник дирeктoрa позоришта

Сектор тeхникe и информационих технологија

+381 11 3037 675; 3246 146 / лок. 114

ВОЈИН БУТКОВИЋ

Организатор опреме /извођења представа/

+381 11 3231 389; 3246 146 / лок. 122

СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ

Организатор опреме /извођења представа/

+381 11 3231 389; 3246 146 / лок. 122

ЈЕЛЕНА ДУКИЋ

Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања

+381 11 3246 146 / лок. 113

ЈЕЛЕНА ФАТИЋ

Пoмoћник дирeктoрa позоришта
Сектор продукције и маркетинга

ЈЕЛЕНА МИЈОВИЋ

Драматуршкиња

ДИМИТРИЈЕ КОКАНОВ

Драматург

+381 11 3246 146 / лок.107

МИРА БРКИЋ

Руководилац финансијско рачуноводствених послова

+381 11 3246 146 / лок.112

ЈОВАНА БУЛАТОВИЋ

Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг

БИЉАНА ШЕГО

Службеник за односе са јавношћу и маркетинг

+381 11 3246 146 / лок. 226

МАРИЈА ЈЕВТИЋ

Графички уредник

ДЕЈАНА ДАНИЛОВИЋ

Референт за правне, кадровске и административне послове (Секретарица директора)

+381 11 3239 855; 3246 146 / лок. 111

ПЕТАР ВЕЉКОВИЋ

Магационер / економ

Позориште Атеље 212

Централа (управа, организација, администрација, рачуноводство, техника)

Светогорска 21, 11003 Београд