Atelje na Sterijinom pozorju

16. март 2010

Kosa i čekaonica na Sterijinom pozorju

Na ovogodišnjem 55. Sterijinom pozorju, koje će biti održano od 26. maja do 4. juna u Novom Sadu ATELJE 212 učestvuje sa dve predstave!

ČEKAONICA, Borisa Liješevića i Branka Dimitrijevića u režiji Borisa Liješevića učestvuje u takmičarskoj Selekciji nacionalne drame , a KOSA autora Ragnija, Radoa i Mekdermota u režiji Kokana Mladenovića u takmičarskoj Selekciji nacionalnog pozorišta!

Kosa i čekaonica na Sterijinom pozorju

Na ovogodišnjem 55. Sterijinom pozorju, koje će biti održano od 26. maja do 4. juna u Novom Sadu ATELJE 212 učestvuje sa dve predstave!

ČEKAONICA, Borisa Liješevića i Branka Dimitrijevića u režiji Borisa Liješevića učestvuje u takmičarskoj Selekciji nacionalne drame , a KOSA autora Ragnija, Radoa i Mekdermota u režiji Kokana Mladenovića u takmičarskoj Selekciji nacionalnog pozorišta!