Управни одбор једногласно предложио БРАНИМИРА БРСТИНУ за директора Атељеа 212

10. септембар 2014

На основу члана 34. Статута Позоришта Атеље 212, Управни одбор Позоришта Атеље 212 – установе културе од националног значаја, у саставу: ЈОВИЦА ПАВИЋ, председник и чланови БОШКО СУВАЈЏИЋ, АЛОЈЗ УЈЕС, ДАРА ЏОКИЋ и НЕНАД ЋИРИЋ након спроведеног Јавног конкурса за избор директора Позоришта Атеље 212, на седници одржаној 09.09.2014, донео је следећу

О Д Л У К У

Управни одбор Позоришта Атеље 212 јавним гласањем, једногласно је донео одлуку да предложи Скупштини града Београда кандидата БРАНИМИРА БРСТИНУ глумца из Београда, за директора Позоришта Атеље 212 на период од 4 године.

О б р а з л о ж е њ е

Кандидат Бранимир Брстина је био позван од стране Управног одбора да се 09.09.2014. са њим обави интервју као кандидатом за директора Атељеа 212. По упознавању са Програмом рада и развоја Позоришта Атеље 212 за период од четири године у писаној форми, који је Бранимир Брстина приложио уз Пријаву за Конкурс, Управни одбор је тражио да Кандидат и усмено, мало детаљније, образложи своју визију рада Атељеа 212 у случају ако би он био директор те позоришне куће. Уз учешће чланова Управног одбора у облику питања на различите теме од значаја за живот и рад Атељеа 212, Бранимир Брстина је у усменом презентовању планираних метода свога рада, изнео исцрпну анализу додатних аспеката онога што је изложено у Програму рада и развоја Позоришта Атеље 212. Управни одбор је отворено и добронамерно водио разговор, потенцирајући озбиљније и дубље консеквенце његовог именовања, стављајући нагласак на оно што се од њега очекује, разматрајући могуће методе и принципе будућег пословања Атељеа 212. На основу водјене дискусије Управни одбор је стекао позитиван утисак о Кандидату и мишљења је да је његово излагање задовољавајуће, констатујући да предложени кандидат за директора мора бити свестан тешке ситуације позоришног система како у граду Београду, тако и у целој Србији , јер не постоји стратешка позоришна политика и позоришни зивот се одвија стихијски, непринципијелно и произвољно. Његовим именовањем би требало кренути новим путем јер су промене неминовне.

Закључено је да понудјени Програм рада и развоја Бранимира Брстине исказује стручност, храброст и одлучност да се посвети послу директора , као и да његов приступ, који се заснива на изразитој интелигенцији, као и проницљивости у сагледавању ситуације, говори у корист озбиљне решености кандидата Бранимира Брстине да би, уз помоћ Оснивача, водио Атеље 212 успешно, одговорно и домаћински.

Чињеница да Бранимир Брстина има отворену подршку већине запослених у Атељеу 212 (потписана петиција подршке), само је још један гарант да ће, као човек из куће, упознат са предностима и ограничењима Атељеа 212, све одлуке које буде доносио, доприносити новом развоју и напретку Атељеа 212 – установе културе од националног знацаја, уз максималну одговорност и њега, као будућег директора, тако и свих оних чију подршку има.

На основу свега наведеног, Управни одбор је био јединствен у ставу да је Бранимир Брстина одговарајући кандидат за директора Позоришта Атеље 212, па је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212
ЈОВИЦА ПАВИЋ

На основу члана 34. Статута Позоришта Атеље 212, Управни одбор Позоришта Атеље 212 – установе културе од националног значаја, у саставу: ЈОВИЦА ПАВИЋ, председник и чланови БОШКО СУВАЈЏИЋ, АЛОЈЗ УЈЕС, ДАРА ЏОКИЋ и НЕНАД ЋИРИЋ након спроведеног Јавног конкурса за избор директора Позоришта Атеље 212, на седници одржаној 09.09.2014, донео је следећу

О Д Л У К У

Управни одбор Позоришта Атеље 212 јавним гласањем, једногласно је донео одлуку да предложи Скупштини града Београда кандидата БРАНИМИРА БРСТИНУ глумца из Београда, за директора Позоришта Атеље 212 на период од 4 године.

О б р а з л о ж е њ е

Кандидат Бранимир Брстина је био позван од стране Управног одбора да се 09.09.2014. са њим обави интервју као кандидатом за директора Атељеа 212. По упознавању са Програмом рада и развоја Позоришта Атеље 212 за период од четири године у писаној форми, који је Бранимир Брстина приложио уз Пријаву за Конкурс, Управни одбор је тражио да Кандидат и усмено, мало детаљније, образложи своју визију рада Атељеа 212 у случају ако би он био директор те позоришне куће. Уз учешће чланова Управног одбора у облику питања на различите теме од значаја за живот и рад Атељеа 212, Бранимир Брстина је у усменом презентовању планираних метода свога рада, изнео исцрпну анализу додатних аспеката онога што је изложено у Програму рада и развоја Позоришта Атеље 212. Управни одбор је отворено и добронамерно водио разговор, потенцирајући озбиљније и дубље консеквенце његовог именовања, стављајући нагласак на оно што се од њега очекује, разматрајући могуће методе и принципе будућег пословања Атељеа 212. На основу водјене дискусије Управни одбор је стекао позитиван утисак о Кандидату и мишљења је да је његово излагање задовољавајуће, констатујући да предложени кандидат за директора мора бити свестан тешке ситуације позоришног система како у граду Београду, тако и у целој Србији , јер не постоји стратешка позоришна политика и позоришни зивот се одвија стихијски, непринципијелно и произвољно. Његовим именовањем би требало кренути новим путем јер су промене неминовне.

Закључено је да понудјени Програм рада и развоја Бранимира Брстине исказује стручност, храброст и одлучност да се посвети послу директора , као и да његов приступ, који се заснива на изразитој интелигенцији, као и проницљивости у сагледавању ситуације, говори у корист озбиљне решености кандидата Бранимира Брстине да би, уз помоћ Оснивача, водио Атеље 212 успешно, одговорно и домаћински.

Чињеница да Бранимир Брстина има отворену подршку већине запослених у Атељеу 212 (потписана петиција подршке), само је још један гарант да ће, као човек из куће, упознат са предностима и ограничењима Атељеа 212, све одлуке које буде доносио, доприносити новом развоју и напретку Атељеа 212 – установе културе од националног знацаја, уз максималну одговорност и њега, као будућег директора, тако и свих оних чију подршку има.

На основу свега наведеног, Управни одбор је био јединствен у ставу да је Бранимир Брстина одговарајући кандидат за директора Позоришта Атеље 212, па је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
ПОЗОРИШТЕ АТЕЉЕ 212
ЈОВИЦА ПАВИЋ