ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ

Роже Витрак (Roger Vitrack)

Режија: Мића Поповић

Сценограф: Мића Поповић
Костимограф: Вера Божичковић Поповић
Сценски покрет: Тамара Полонска
Консултант: Србољуб Станковић

Играју:

Владимир Поповић (Виктор)
Милутин Бутковић (Шарл Помел)
Ружица Сокић (Емилија Помел)
Татјана Бељакова
Неда Спасојевић (Лили)
Вера Чукић (Естер)
Бора Тодоровић (Антоан Мањо)
Даница Мокрањац (Тереза Мањо)
Гордана Тадић
Татјана Бељакова (Марија)
Данило Стојковић
Ташко Начић (Генерал Етјен Лонсегир)
Мирјана Вацић
Драгица Новаковић (Ида Мортмар)
Ташко Начић
Данило Стојковић (Лекар)

Премијера: 23.2.1965. Велика сцена

Број извођења: 71

Последње извођење: 6.5.1969.

ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТИ

Роже Витрак (Roger Vitrack)

Премијера: 23.2.1965. Велика сцена

Број извођења: 71

Последње извођење: 6.5.1969.

Режија: Мића Поповић

Сценограф: Мића Поповић
Костимограф: Вера Божичковић Поповић
Сценски покрет: Тамара Полонска
Консултант: Србољуб Станковић

Играју:

Владимир Поповић (Виктор)
Милутин Бутковић (Шарл Помел)
Ружица Сокић (Емилија Помел)
Татјана Бељакова
Неда Спасојевић (Лили)
Вера Чукић (Естер)
Бора Тодоровић (Антоан Мањо)
Даница Мокрањац (Тереза Мањо)
Гордана Тадић
Татјана Бељакова (Марија)
Данило Стојковић
Ташко Начић (Генерал Етјен Лонсегир)
Мирјана Вацић
Драгица Новаковић (Ида Мортмар)
Ташко Начић
Данило Стојковић (Лекар)