ДЕРВИШ И СМРТ

Меша Селимовић

Режија: Бранко Плеша

Драматизација: Борислав Михајловић – Михиз
Сценограф: Петар Пашић
Костимограф: Љиљана Драговић
Кореограф: Бранко Марковић
Консултант: Енвер Качанику
Асистенти редитеља: Александар Фотез, Александар Груден
Премијера: 23.4.1971. РУ „Ђуро Ђаковић“ Сарајево

Играју:

Зоран Радмиловић (Ахмет Нурудин)
Владан Милашиновић
Дејан Чавић (Бегунац непознати)
Петар Божовић (Мула Јусуф)
Мија Адамовић
Весна Крајина
Љиљана Газдић (Кадиница)
Петар Краљ (Хасан)
Драган Николић (Муселим)
Мирко Ђерић (Ухода)
Бранко Плеша
Љубиша Бачић
Боро Стјепановић (Кадија)
Милутин Бутковић (Хаџи Синанудин)
Божидар Павићевић (Тамничар)
Миливој Поповић – Мавид (Осман бег)
Данило Стојковић
Сима Јанићијевић (Везиров дефтердар)
Александар Фотез
Александар Горанић (Младић)
Теофик Дедић
Александар Гајовић
Драган Ивковић
Драгослав Јовановић
Љубица Јовановић
Миодраг Јовановић
Бобан Кнежевић
Бранислав Ковачевић
Кемал Манџука
Миленко Миљеновић
Борис Мркић
Никола Перовић
Миодраг Петровић
Драгољуб Поповић
Небојша Пузић
Драгослав Ракић
Драган Спонза
Олга Стојковић
Нада Вујошевић
Веско Вучковић
Стојан Михајловић
Никола Цвијановић
Милан Радојчић
Александар Дајзингер
Александар Груден
Милан Ољача
Марина Груден
Нада Гранић
Ђорђе Петровић
Борисав Ђорђевић
Љубица Ландека
Драган Тадић
Сеад Османчевић
Бранимир Петковић (Сејмени, дервиши, војска, девојке)

Премијера: 29.04.1971. Атеље 212 Велика сцена

Број извођења: 43

Последње извођење: 29.11.1973.

ДЕРВИШ И СМРТ

Меша Селимовић

Премијера: 29.04.1971. Атеље 212 Велика сцена

Број извођења: 43

Последње извођење: 29.11.1973.

Режија: Бранко Плеша

Драматизација: Борислав Михајловић – Михиз
Сценограф: Петар Пашић
Костимограф: Љиљана Драговић
Кореограф: Бранко Марковић
Консултант: Енвер Качанику
Асистенти редитеља: Александар Фотез, Александар Груден
Премијера: 23.4.1971. РУ „Ђуро Ђаковић“ Сарајево

Играју:

Зоран Радмиловић (Ахмет Нурудин)
Владан Милашиновић
Дејан Чавић (Бегунац непознати)
Петар Божовић (Мула Јусуф)
Мија Адамовић
Весна Крајина
Љиљана Газдић (Кадиница)
Петар Краљ (Хасан)
Драган Николић (Муселим)
Мирко Ђерић (Ухода)
Бранко Плеша
Љубиша Бачић
Боро Стјепановић (Кадија)
Милутин Бутковић (Хаџи Синанудин)
Божидар Павићевић (Тамничар)
Миливој Поповић – Мавид (Осман бег)
Данило Стојковић
Сима Јанићијевић (Везиров дефтердар)
Александар Фотез
Александар Горанић (Младић)
Теофик Дедић
Александар Гајовић
Драган Ивковић
Драгослав Јовановић
Љубица Јовановић
Миодраг Јовановић
Бобан Кнежевић
Бранислав Ковачевић
Кемал Манџука
Миленко Миљеновић
Борис Мркић
Никола Перовић
Миодраг Петровић
Драгољуб Поповић
Небојша Пузић
Драгослав Ракић
Драган Спонза
Олга Стојковић
Нада Вујошевић
Веско Вучковић
Стојан Михајловић
Никола Цвијановић
Милан Радојчић
Александар Дајзингер
Александар Груден
Милан Ољача
Марина Груден
Нада Гранић
Ђорђе Петровић
Борисав Ђорђевић
Љубица Ландека
Драган Тадић
Сеад Османчевић
Бранимир Петковић (Сејмени, дервиши, војска, девојке)