ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ

Љубомир Симовић

Режија: Томи Јанежич

Асистент редитеља: Борис Лијешевић, Шпела Трошт, Дина Радоман, Бојана Јанковић
Драматург: Милан Мађарев
Лектор: Љиљана Мркић Поповић
Избор музике: Томаж Гром
Сценски покрет: Денеш Дебреи (Dénes Döberei)
Аутор видео материјала: Грегор Божић
Асистент сценографа: Душко Ашковић
Консултант: Само Јуречић, Снежана Пешић Рајић, Стефан Славковић, Амир Џаковић

Играју:

Мирослав Жужић (Мајцен)
Ненад Ћирић (Милун)
Борис Исаковић (Дробац)
Бранислав Зеремски (Благоје Бабић)
Дара Џокић (Гина)
Исидора Минић (Симка)
Рената Улмански (Дара)
Властимир Стојиљковић (Василије Шопаловић)
Јасна Ђуричић (Јелисавета Протић)
Нада Шаргин (Софија Суботић)
Светозар Цветковић (Филип Трнавац)
Снежана Марковић (чита дидаскалије)
Соња Бакић, Маја Пешић, Ана Самарџић, Драгана Нешковић, Александра Фридл, Марија Нинић, Нина Миленковић, Марија Шкундрић, Миа Миловановић, Нела Калуђеровић, Лидија Малобабић, Соња Маџар, Невена Гајић, Бојана Вукић, Катарина Бабић, Бојана Перишић, Милена Шкембаревић, Невена Павловић, Кристина Миљановић, Бранислава Јовић, Љубица Живојиновић, Невена Продановић, Мила Пауновић, Јована Меденица, Ивана Весић, Ивана Тимоијевић, Јована Николић, Тијана Ранђеловић, Милица Мијатовић, Марија Мијатовић, Милијана Јанић, Јелена Цветић (хор)
Милена Медар, Данијела Бојић, Јелена Петровић, Ана Баук, Сандра Сара Оклобџија, Мања Танкосић, Јелена Јокић, Маријана Дугалић, Марта Милосављевић, Јелена Босанац, Јелена Велковски, Дарија Рајишић, Јоана Кнежевић, Драгана Ненадић, Ивана Панзаловић, Соња Попивода, Мина Младеновић, Јелена Пузић, Марија Пејчић, Јелисавета Ранковић, Марина Срдић, Марина Савић, Катарина Кришко, Милена Гргуровић, Борис Лијешевић, Ивана Вулетић, Биљана Златковић, Бојана Јеловац, Анђела Дробњак, Јелена Цветић, Александра Вељковић, Јелена Петричевић, Јелена Џолић (статисти)

Премијера: 27.10.2007. Велика сцена

Број извођења: 39

Последње извођење: 9.5.2010.

ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ

Љубомир Симовић

Премијера: 27.10.2007. Велика сцена

Број извођења: 39

Последње извођење: 9.5.2010.

Режија: Томи Јанежич

Асистент редитеља: Борис Лијешевић, Шпела Трошт, Дина Радоман, Бојана Јанковић
Драматург: Милан Мађарев
Лектор: Љиљана Мркић Поповић
Избор музике: Томаж Гром
Сценски покрет: Денеш Дебреи (Dénes Döberei)
Аутор видео материјала: Грегор Божић
Асистент сценографа: Душко Ашковић
Консултант: Само Јуречић, Снежана Пешић Рајић, Стефан Славковић, Амир Џаковић

Играју:

Мирослав Жужић (Мајцен)
Ненад Ћирић (Милун)
Борис Исаковић (Дробац)
Бранислав Зеремски (Благоје Бабић)
Дара Џокић (Гина)
Исидора Минић (Симка)
Рената Улмански (Дара)
Властимир Стојиљковић (Василије Шопаловић)
Јасна Ђуричић (Јелисавета Протић)
Нада Шаргин (Софија Суботић)
Светозар Цветковић (Филип Трнавац)
Снежана Марковић (чита дидаскалије)
Соња Бакић, Маја Пешић, Ана Самарџић, Драгана Нешковић, Александра Фридл, Марија Нинић, Нина Миленковић, Марија Шкундрић, Миа Миловановић, Нела Калуђеровић, Лидија Малобабић, Соња Маџар, Невена Гајић, Бојана Вукић, Катарина Бабић, Бојана Перишић, Милена Шкембаревић, Невена Павловић, Кристина Миљановић, Бранислава Јовић, Љубица Живојиновић, Невена Продановић, Мила Пауновић, Јована Меденица, Ивана Весић, Ивана Тимоијевић, Јована Николић, Тијана Ранђеловић, Милица Мијатовић, Марија Мијатовић, Милијана Јанић, Јелена Цветић (хор)
Милена Медар, Данијела Бојић, Јелена Петровић, Ана Баук, Сандра Сара Оклобџија, Мања Танкосић, Јелена Јокић, Маријана Дугалић, Марта Милосављевић, Јелена Босанац, Јелена Велковски, Дарија Рајишић, Јоана Кнежевић, Драгана Ненадић, Ивана Панзаловић, Соња Попивода, Мина Младеновић, Јелена Пузић, Марија Пејчић, Јелисавета Ранковић, Марина Срдић, Марина Савић, Катарина Кришко, Милена Гргуровић, Борис Лијешевић, Ивана Вулетић, Биљана Златковић, Бојана Јеловац, Анђела Дробњак, Јелена Цветић, Александра Вељковић, Јелена Петричевић, Јелена Џолић (статисти)