LICEULICE u Ateljeu 212!

19. октобар 2010

Od 18. oktobra magazin “Liceulice” prodavaće se u pred svaku predstavu u Pozorištu Atelje 212!
„Liceulice“ izlazi jednom mesečno. Po ugledu na ulične novine – „street paper“ – na Zapadu prodaju ga beskućnici, mladi koji žive i/ili rade na ulici, najsiromašniji i najugroženiji pripadnici marginalizovanih grupa u Srbiji.
„Liceulice“ se distribuira kroz posebno osposobljene i organizovane mreže prodavaca na teritoriji čitave Srbije. Polovinu ostvarenih prihoda od prodaje svakog broja zadržavaju prodavci, dok se ostala sredstva prikupljena na ovaj način koriste za razvoj projekta, dodatni rad sa prodavcima i druge programe objedinjene pod imenom „Liceulice“.

Idejni pokretač projekta “Licaulice” Branislav Trifunović rekao je na promociji časopisa da kada su pitali dete iz Svratišta šta je dobar život, ono je odgovorilo “da jedeš, da imaš gde da spavaš i da budeš kao drugi ljudi”. On se nada da će ove novine omogućiti toj deci da budu kao svi mi.
Kao što je i cilj ovakvih novinskih projekata, ulični prodavci – mladi ljudi koji žive i/ili rade na ulici – zadržavaju polovinu cene magazina (50 dinara po primerku), dok se preostali novac koristi za dalji razvoj magazina, obuku ovih svojevrsnih kolportera i slične programe. Podršku magazinu daju i njegovi stvaraoci, pripremajući, pišući, ilustrujući i reklamirajući svoj magazin dobrovoljnim, neplaćenim radom.
Projekat „Liceulice” podržala je Agencija za saradnju sa NVO i evropsku harmonizaciju, kompanija „Telekom Srbija”, EFG Eurobank, brojne kompanije i javne ličnosti. Planirano je da se nakon Beograda magazin nađe u prodaji u celoj Srbiji, putem partnerskog rada pojedinaca, organizacija civilnog društva, javnih institucija i društveno odgovornih kompanija.

Od 18. oktobra magazin “Liceulice” prodavaće se u pred svaku predstavu u Pozorištu Atelje 212!
„Liceulice“ izlazi jednom mesečno. Po ugledu na ulične novine – „street paper“ – na Zapadu prodaju ga beskućnici, mladi koji žive i/ili rade na ulici, najsiromašniji i najugroženiji pripadnici marginalizovanih grupa u Srbiji.
„Liceulice“ se distribuira kroz posebno osposobljene i organizovane mreže prodavaca na teritoriji čitave Srbije. Polovinu ostvarenih prihoda od prodaje svakog broja zadržavaju prodavci, dok se ostala sredstva prikupljena na ovaj način koriste za razvoj projekta, dodatni rad sa prodavcima i druge programe objedinjene pod imenom „Liceulice“.

Idejni pokretač projekta “Licaulice” Branislav Trifunović rekao je na promociji časopisa da kada su pitali dete iz Svratišta šta je dobar život, ono je odgovorilo “da jedeš, da imaš gde da spavaš i da budeš kao drugi ljudi”. On se nada da će ove novine omogućiti toj deci da budu kao svi mi.
Kao što je i cilj ovakvih novinskih projekata, ulični prodavci – mladi ljudi koji žive i/ili rade na ulici – zadržavaju polovinu cene magazina (50 dinara po primerku), dok se preostali novac koristi za dalji razvoj magazina, obuku ovih svojevrsnih kolportera i slične programe. Podršku magazinu daju i njegovi stvaraoci, pripremajući, pišući, ilustrujući i reklamirajući svoj magazin dobrovoljnim, neplaćenim radom.
Projekat „Liceulice” podržala je Agencija za saradnju sa NVO i evropsku harmonizaciju, kompanija „Telekom Srbija”, EFG Eurobank, brojne kompanije i javne ličnosti. Planirano je da se nakon Beograda magazin nađe u prodaji u celoj Srbiji, putem partnerskog rada pojedinaca, organizacija civilnog društva, javnih institucija i društveno odgovornih kompanija.