NIŠ ART Fondacija raspisala KONKURS za dodelu tri otkupne nagrade!

29. децембар 2010

Niš Art Foundation je neprofitna organizacija osnovana u nameri da afirmiše i bude podrška mladim likovnim umetnicima sa prostora Srbije. U tom cilju, Niš Art Fondacija već šestu godinu za redom raspisuje konkurs za radove mladih umetnika u disciplinama: Crtež, Grafika, Slika i Skulptura. Nagradni fond za ovu priliku  iznosi 18.000 evra (I nagrada 10.000 evra, II nagrada 5.000 evra, III nagrada 3.000 evra)

Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi umetnici do 35 godina starosti. Radovi koji uđu u uži izbor biće predstavljeni publici na izložbama u Nišu, Beogradu i Novom Sadu i objavljeni u propratnom katalogu, a prva tri rada biće otkupljena. Svaki učesnik može maksimalno prijaviti tri svoja rada. Konkurs je otvoren do 31. januara 2011. Radove pristigle posle ovog roka Fondacija neće razmatrati.
Radove treba slati u digitalnoj formi u jpg formatu (putem e-maila (n.a.f@eunet.rs) ili na disku (na adresu: Niš Art Fondacija, Kej Mike Paligorića br.6, Niš). Prispele diskove sa radovima zadržava Fondacija. Uz radove priložiti i prijavu za učešće na konkursu u kojoj treba navesti ime učesnika, kontakt adresu, e-mail adresu, kontakt telefon, godinu rođenja, podatke o delu (naziv dela, tehnika, dimenzije). Nepotpune prijave Fondacija neće razmatrati.
Samo učesnici konkursa koji uđu u uži izbor biće kontaktirani. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Fondaciju na tel: 018/293-901 i 018/293-900.
www.naf.org.rs
Za neblagovremeno primljene ili izgubljene prijave Fondacija ne snosi odgovornost.

Niš Art Foundation je neprofitna organizacija osnovana u nameri da afirmiše i bude podrška mladim likovnim umetnicima sa prostora Srbije. U tom cilju, Niš Art Fondacija već šestu godinu za redom raspisuje konkurs za radove mladih umetnika u disciplinama: Crtež, Grafika, Slika i Skulptura. Nagradni fond za ovu priliku  iznosi 18.000 evra (I nagrada 10.000 evra, II nagrada 5.000 evra, III nagrada 3.000 evra)

Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi umetnici do 35 godina starosti. Radovi koji uđu u uži izbor biće predstavljeni publici na izložbama u Nišu, Beogradu i Novom Sadu i objavljeni u propratnom katalogu, a prva tri rada biće otkupljena. Svaki učesnik može maksimalno prijaviti tri svoja rada. Konkurs je otvoren do 31. januara 2011. Radove pristigle posle ovog roka Fondacija neće razmatrati.
Radove treba slati u digitalnoj formi u jpg formatu (putem e-maila (n.a.f@eunet.rs) ili na disku (na adresu: Niš Art Fondacija, Kej Mike Paligorića br.6, Niš). Prispele diskove sa radovima zadržava Fondacija. Uz radove priložiti i prijavu za učešće na konkursu u kojoj treba navesti ime učesnika, kontakt adresu, e-mail adresu, kontakt telefon, godinu rođenja, podatke o delu (naziv dela, tehnika, dimenzije). Nepotpune prijave Fondacija neće razmatrati.
Samo učesnici konkursa koji uđu u uži izbor biće kontaktirani. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Fondaciju na tel: 018/293-901 i 018/293-900.
www.naf.org.rs
Za neblagovremeno primljene ili izgubljene prijave Fondacija ne snosi odgovornost.