НОЋНА СТРАЖА СЛАВИ СТОТО ЈУБИЛАРНО ИЗВОЂЕЊЕ

10. април 2024

Представа ”Ноћна стража” Федора Шилија у режији Бориса Лијешевића, у петак ( 19.04.2024.) биће изведена стоти пут на сцени Мира Траиловић.

У Нoћнoj стрaжи нaлaзимo људe кoд кojих рaд ниje oнo штo oмoгућaвa живoт. Сплeткaрeњe, мaнипулaциje, вaрaњe, прeћуткивaњe истинe, квaлитeти су кojи oбeзбиjeђуjу eгзистeнциjу. Кo нe влaдa oвим вeштинaмa бивa прoгнaн нa мaргинe oвoг чуднoг свeтa у кoмe цaруjу сумњивe мaркизe, прoпaли и пoсрнули плeмићи, кoлeкциoнaри лaжних сликa, зaгoнeтни пeсници. Свeт кojи je пoстao фaлсификaт. Нaлaзимo гeнeрaциjу чиja je рeлигиja кoмфoр и удoбнoст. нaвикнуту дa живи oд туђих пaрa, дoбиjeних брaкoвимa, нaслeдствoм, oбмaнoм и никaдa нe пoмисливши дa тo нeћe вjeчнo трajaти. Кoмaд Нoћнa стрaжa пoчињe oд питaњa: штa сe дeшaвa кaдa пaрa нeстaнe? – Бoрис Лиjeшeвић

Ово је комедија која се дешава у Београду ’30 – тих година прошлог века. Радња прати породицу пропалих богаташа, која покушава да поврати богатство разним сплеткама које укључују лоше песнике, лажне аристократе и осиромашено племство. Навикнута на комфор и лагодан живот, фамилија Владисављевића суочава се са болном чињеницом – да су све већи изгледи да је таквом животу крај. Запрепашћени сазнањем да су доведени до просјачког штапа („Да ли то значи да ћу сад морати да се запослим?“), чланови ове породице, себично, смишљају којим ће маневрима одржати континуитет живота којим су до тад живели. А, испоставиће се да је био лажан.

Причу ће вам дочарати, десет глумаца: Ненад Ћирић, Јелена Ђокић, Јелена Петровић, Урош Јаковљевић, Гордан Kичић, Горица Поповић, Јелена Ступљанин, Бојан Жировић, Милица Трифуновић и Стефан Бундало.

Сценографију потписује Валентина Попржан, а костимографкиња је Драгана Лађевац Бркић.

Представа ”Ноћна стража” Федора Шилија у режији Бориса Лијешевића, у петак ( 19.04.2024.) биће изведена стоти пут на сцени Мира Траиловић.

У Нoћнoj стрaжи нaлaзимo људe кoд кojих рaд ниje oнo штo oмoгућaвa живoт. Сплeткaрeњe, мaнипулaциje, вaрaњe, прeћуткивaњe истинe, квaлитeти су кojи oбeзбиjeђуjу eгзистeнциjу. Кo нe влaдa oвим вeштинaмa бивa прoгнaн нa мaргинe oвoг чуднoг свeтa у кoмe цaруjу сумњивe мaркизe, прoпaли и пoсрнули плeмићи, кoлeкциoнaри лaжних сликa, зaгoнeтни пeсници. Свeт кojи je пoстao фaлсификaт. Нaлaзимo гeнeрaциjу чиja je рeлигиja кoмфoр и удoбнoст. нaвикнуту дa живи oд туђих пaрa, дoбиjeних брaкoвимa, нaслeдствoм, oбмaнoм и никaдa нe пoмисливши дa тo нeћe вjeчнo трajaти. Кoмaд Нoћнa стрaжa пoчињe oд питaњa: штa сe дeшaвa кaдa пaрa нeстaнe? – Бoрис Лиjeшeвић

Ово је комедија која се дешава у Београду ’30 – тих година прошлог века. Радња прати породицу пропалих богаташа, која покушава да поврати богатство разним сплеткама које укључују лоше песнике, лажне аристократе и осиромашено племство. Навикнута на комфор и лагодан живот, фамилија Владисављевића суочава се са болном чињеницом – да су све већи изгледи да је таквом животу крај. Запрепашћени сазнањем да су доведени до просјачког штапа („Да ли то значи да ћу сад морати да се запослим?“), чланови ове породице, себично, смишљају којим ће маневрима одржати континуитет живота којим су до тад живели. А, испоставиће се да је био лажан.

Причу ће вам дочарати, десет глумаца: Ненад Ћирић, Јелена Ђокић, Јелена Петровић, Урош Јаковљевић, Гордан Kичић, Горица Поповић, Јелена Ступљанин, Бојан Жировић, Милица Трифуновић и Стефан Бундало.

Сценографију потписује Валентина Попржан, а костимографкиња је Драгана Лађевац Бркић.