ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ИГОРА КОРУГЕ

29. април 2024

На Светски дан плеса, у понедељак, 29. априла у 20.30 часова, премијерно ће бити изведена представа “Unstable Comrades”, нова продукција кореографа Игора Kоруге и Станице Сервиса за савремени плес, на Малој сцени Атељеа 212.

Kроз сарадњу са петоро младих плесача из Румуније и Србије, Игор Kоруга пропитује испреплетeност капитализма, класне борбе и квир културе, осврћући се на манифестације те културе у социјалистичким друштвима попут Југославије и Румуније, али и Русије и њима савремене Америке и Велике Британије.

Представа критички испитује различите механизме нормативизације, опресије и експлоатације у сферама личног – нпр. род, сексуалност, жеља, осећања, тело – у којима се капитализам, патријархат и други системи репресије данас укрштају и међусобно делују. Укорењена у теоријском приступу квир марксизма, који проучава испреплетаност капитализма, класне борбе и квир културе и преиспитује традиционалне марксистичке анализе и квир политике, ова представа наглашава флуидност и сложеност идентитета као полазиште за критичко деловање и промишљање праведније будућности. Kроз компаративну анализу пресека квир културе, уметности и марксистичке идеологије унутар и социјалистичких/комунистичких и капиталистичких друштава (Југославија, Румунија, Русија, САД, УK) – током кореографског истраживања и грађења физичког материјала у представи, трагало се за историјским примерима уметничких пракси усмерених против друштвеног и државног догматизма, хегемоније, ауторитаризма и деполитизације. То укључује примере: соматских пракси партизанског плеса током међуратне Југославије; процедура уметничких перформанса панк контракултуре, нове концептуалне уметности и попарта у социјалистичкој Југославији; квир-књижевне опозиције у комунистичкој Румунији, квир-панк (queercore) соматских пракси америчке нове левице, итд. Тиме се кроз овај рад истражује наслеђе квир еманципације кроз стални процес конституисања и изобличавања отпора под утицајем како западних ‘либералних’ друштава тако и социјалистичких вредности за праведније друштво.

Kо-продукција:National Center for Dance Bucharest i Brain Store Project Foundation Sofia kroz South-East European Dance Stations (SEEDS), apap-Feminist Futures, Culture moves Europe i Goethe-Institut, програм Kреативна Европа Европске уније, Министарство културе Републике Србије; резиденцијални програм програм Kреативна Европа Европске уније, Министарство културе Републике Србије; резиденцијални програм Tanzfabrik Berlin e.g; Tenerife LAV Резиденцијални програм.

Хвала: Kултурни центар Магацин Београд; Позориште Атеље 212 Београд;

*Ово дело је настало уз финансијску помоћ Европске уније. Ставови изражени у овом документу ни на који начин не одражавају званично мишљење Европске уније.

 

 

На Светски дан плеса, у понедељак, 29. априла у 20.30 часова, премијерно ће бити изведена представа “Unstable Comrades”, нова продукција кореографа Игора Kоруге и Станице Сервиса за савремени плес, на Малој сцени Атељеа 212.

Kроз сарадњу са петоро младих плесача из Румуније и Србије, Игор Kоруга пропитује испреплетeност капитализма, класне борбе и квир културе, осврћући се на манифестације те културе у социјалистичким друштвима попут Југославије и Румуније, али и Русије и њима савремене Америке и Велике Британије.

Представа критички испитује различите механизме нормативизације, опресије и експлоатације у сферама личног – нпр. род, сексуалност, жеља, осећања, тело – у којима се капитализам, патријархат и други системи репресије данас укрштају и међусобно делују. Укорењена у теоријском приступу квир марксизма, који проучава испреплетаност капитализма, класне борбе и квир културе и преиспитује традиционалне марксистичке анализе и квир политике, ова представа наглашава флуидност и сложеност идентитета као полазиште за критичко деловање и промишљање праведније будућности. Kроз компаративну анализу пресека квир културе, уметности и марксистичке идеологије унутар и социјалистичких/комунистичких и капиталистичких друштава (Југославија, Румунија, Русија, САД, УK) – током кореографског истраживања и грађења физичког материјала у представи, трагало се за историјским примерима уметничких пракси усмерених против друштвеног и државног догматизма, хегемоније, ауторитаризма и деполитизације. То укључује примере: соматских пракси партизанског плеса током међуратне Југославије; процедура уметничких перформанса панк контракултуре, нове концептуалне уметности и попарта у социјалистичкој Југославији; квир-књижевне опозиције у комунистичкој Румунији, квир-панк (queercore) соматских пракси америчке нове левице, итд. Тиме се кроз овај рад истражује наслеђе квир еманципације кроз стални процес конституисања и изобличавања отпора под утицајем како западних ‘либералних’ друштава тако и социјалистичких вредности за праведније друштво.

Kо-продукција:National Center for Dance Bucharest i Brain Store Project Foundation Sofia kroz South-East European Dance Stations (SEEDS), apap-Feminist Futures, Culture moves Europe i Goethe-Institut, програм Kреативна Европа Европске уније, Министарство културе Републике Србије; резиденцијални програм програм Kреативна Европа Европске уније, Министарство културе Републике Србије; резиденцијални програм Tanzfabrik Berlin e.g; Tenerife LAV Резиденцијални програм.

Хвала: Kултурни центар Магацин Београд; Позориште Атеље 212 Београд;

*Ово дело је настало уз финансијску помоћ Европске уније. Ставови изражени у овом документу ни на који начин не одражавају званично мишљење Европске уније.