Danas promocija knjige „Moja gluma“ i dodela nagrade Fondacije Ružice Sokić

14. decembra 2015

U Gornjem foajeu Ateljea 212, danas će u 17 sati biti održana promocija knjige „Moja gluma“ Ružice Sokić i dodela godišnje nagrade Fondacije Ružice Sokić.
Intervjui koje je davala Ružica Sokić čine građu knjige „Moja gluma“
O knjizi će govoriti dr Vesna Krčmar, jedna od priređivača knjige i Milan Vlajčić dok će glumac Ivan Tomić pročitati odlomak iz knjige.
Knjiga „Moja gluma“ (Laguna) obuhvata pre svega intervjue iz prebogate riznice u kojima Ružica Sokić govori o svojim ulogama, glumi u pozorištu, na filmu, televiziji, u kojima objašnjava svoje shvatanje glume, života, stvarnosti, zatim bibliografiju radova, registar predstava i uloga, izvode iz kritike i mnoštvo fotografija.
Knjigu su priredili Vesna Krčmar i Zoran T. Jovanović koji su želeli da sačuvaju sećanja na umetnost Ružice Sokić.
Omiljena među kritičarima, publikom i novinarima, Ružica Sokić je ostvarila čak četiristo pedeset uloga i dvesta pedeset intervjua. Razgovori s novinarima često su se pretvarali u sesije u kojima je vodila dijalog sa sobom, preispitivala se, i sagovorniku i sebi odgonetala mnoge faze svog života. Tako je nastalo obilje materijala koji je uobličen u „Moju glumu“ – slojevitu glumačku priču sazdanu od promišljanja o glumi, poetici filma i pozorišta, ali i o događajima u bivšoj zemlji, karakterima i postupcima glumaca i kolega i pozorišnog i filmskog sveta.

U Gornjem foajeu Ateljea 212, danas će u 17 sati biti održana promocija knjige „Moja gluma“ Ružice Sokić i dodela godišnje nagrade Fondacije Ružice Sokić.
Intervjui koje je davala Ružica Sokić čine građu knjige „Moja gluma“
O knjizi će govoriti dr Vesna Krčmar, jedna od priređivača knjige i Milan Vlajčić dok će glumac Ivan Tomić pročitati odlomak iz knjige.
Knjiga „Moja gluma“ (Laguna) obuhvata pre svega intervjue iz prebogate riznice u kojima Ružica Sokić govori o svojim ulogama, glumi u pozorištu, na filmu, televiziji, u kojima objašnjava svoje shvatanje glume, života, stvarnosti, zatim bibliografiju radova, registar predstava i uloga, izvode iz kritike i mnoštvo fotografija.
Knjigu su priredili Vesna Krčmar i Zoran T. Jovanović koji su želeli da sačuvaju sećanja na umetnost Ružice Sokić.
Omiljena među kritičarima, publikom i novinarima, Ružica Sokić je ostvarila čak četiristo pedeset uloga i dvesta pedeset intervjua. Razgovori s novinarima često su se pretvarali u sesije u kojima je vodila dijalog sa sobom, preispitivala se, i sagovorniku i sebi odgonetala mnoge faze svog života. Tako je nastalo obilje materijala koji je uobličen u „Moju glumu“ – slojevitu glumačku priču sazdanu od promišljanja o glumi, poetici filma i pozorišta, ali i o događajima u bivšoj zemlji, karakterima i postupcima glumaca i kolega i pozorišnog i filmskog sveta.