RADNO VREME BILETARNICE ZA VREME PRAZNIKA

01. maja 2022

U dane prvomajskih  praznika , Pozorište Atelje 212

neće raditi  01, 02 i 03. maj 2022. godine

Prvi radni  dan nakon praznika je sreda 04.05.2022. kada će biletarnica raditi po uobičajenom radnom vremenu.

VAŠ ATELJE 212

U dane prvomajskih  praznika , Pozorište Atelje 212

neće raditi  01, 02 i 03. maj 2022. godine

Prvi radni  dan nakon praznika je sreda 04.05.2022. kada će biletarnica raditi po uobičajenom radnom vremenu.

VAŠ ATELJE 212