Преминула Борка Павићевић

30. јун 2019

Борка Павићевић,
Последња звезда легендарног драматуршког одељења Позоришта Атеље 212 у Београду,
преминула је данас 30. јуна 2019. Чувено драматуршко одељење Атељеа 212 уз Борку су
чинили Јован Ћирилов, Данило Kиш и Борислав Михајловић Михиз, а касније и Милош Васић.
У драматуршком одељењу Атељеа 212 Борка Павићевић је била активни учесник БИТЕФ-а, као
водитељ округлих столова и других интелектуалних улога типа жирирања – истакао је Јован Ћирилов
у свом тексту о Битефу објављеном у моногорафији поводом педесетогодишњице постојања
Позоришта Атеље 212.
Говорећи о значају рада драматуршког одељења Борка Павићевић је писала:
Било је озбиљних расправа, анализа, и политичких, наравно, „шездесет и осма“ била је једна од
тема, или „хрватско пролеће“, али и тестова интелигенције […] Није увек било лако носити се са
иронијским капацитетом Атељеа 212, а нарочитом са сеансама у његовом бифеу, који је био
институција, ту нема збора. У Бифеу су се кристализирала мишљења која су утицале на одлуке, и не
само на одлуке у Атеље 212, већ у целокупном културном животу Београда ; у Бифеу се
пријатељски разговарало, али истовремено и надметало, парадирало.
Својим бритким промишљањем позоришта, његове политичке функције, истакнутим критичким
промишљањем уметности и друштвене реалности Павићевић је представљала, уз остале значајне
чланове драматуршког одељења, један од мотора и покретача виталности савременог
позоришног живота, како у контексту Атељеа 212, тако и каснијим деловањем кроз БИТЕФ
театар и ЦЗKД.
Наравоучење, позориштима су неопходни драматурзи. Позориште тешко може да се ухвати у
коштац са духом времена не само без драматурга, већ без озбиљног интелетуалног језгра. У
позоришту је нужна расправа о ономе шта се чини и како се чини. Свест о сопственом деловању.
Са једне стране оно мора да има изнутрашњег критичара, а са друге уношење увида о
контексту у коме дела.

Борка Павићевић, ЈОВАН ЋИРИЛОВ И ’’ОДЕЉЕЊЕ’’
6о година Атеље 212, Београд

Борка Павићевић је била управо тај неопходни драматург који се хвата у коштац са временом,
озбиљно интелектуално језгро, спремно на анализу, расправу и критику. Рад и мишљење Борке
Павићевић су један од чврстих темеља уписаних у историју Атељеа 212.

Борка Павићевић,
Последња звезда легендарног драматуршког одељења Позоришта Атеље 212 у Београду,
преминула је данас 30. јуна 2019. Чувено драматуршко одељење Атељеа 212 уз Борку су
чинили Јован Ћирилов, Данило Kиш и Борислав Михајловић Михиз, а касније и Милош Васић.
У драматуршком одељењу Атељеа 212 Борка Павићевић је била активни учесник БИТЕФ-а, као
водитељ округлих столова и других интелектуалних улога типа жирирања – истакао је Јован Ћирилов
у свом тексту о Битефу објављеном у моногорафији поводом педесетогодишњице постојања
Позоришта Атеље 212.
Говорећи о значају рада драматуршког одељења Борка Павићевић је писала:
Било је озбиљних расправа, анализа, и политичких, наравно, „шездесет и осма“ била је једна од
тема, или „хрватско пролеће“, али и тестова интелигенције […] Није увек било лако носити се са
иронијским капацитетом Атељеа 212, а нарочитом са сеансама у његовом бифеу, који је био
институција, ту нема збора. У Бифеу су се кристализирала мишљења која су утицале на одлуке, и не
само на одлуке у Атеље 212, већ у целокупном културном животу Београда ; у Бифеу се
пријатељски разговарало, али истовремено и надметало, парадирало.
Својим бритким промишљањем позоришта, његове политичке функције, истакнутим критичким
промишљањем уметности и друштвене реалности Павићевић је представљала, уз остале значајне
чланове драматуршког одељења, један од мотора и покретача виталности савременог
позоришног живота, како у контексту Атељеа 212, тако и каснијим деловањем кроз БИТЕФ
театар и ЦЗKД.
Наравоучење, позориштима су неопходни драматурзи. Позориште тешко може да се ухвати у
коштац са духом времена не само без драматурга, већ без озбиљног интелетуалног језгра. У
позоришту је нужна расправа о ономе шта се чини и како се чини. Свест о сопственом деловању.
Са једне стране оно мора да има изнутрашњег критичара, а са друге уношење увида о
контексту у коме дела.

Борка Павићевић, ЈОВАН ЋИРИЛОВ И ’’ОДЕЉЕЊЕ’’
6о година Атеље 212, Београд

Борка Павићевић је била управо тај неопходни драматург који се хвата у коштац са временом,
озбиљно интелектуално језгро, спремно на анализу, расправу и критику. Рад и мишљење Борке
Павићевић су један од чврстих темеља уписаних у историју Атељеа 212.